0

Hoa Lan Hồ Điệp

HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD001
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD001
2,600,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD002
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD002
2,080,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD003
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD003
2,080,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD004
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD004
1,560,000
HOA LAN  HỒ ĐIỆP - HLHD005
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD005
2,600,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP  - HLHD006
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD006
810,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD007
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD007
2,600,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD008
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD008
1,820,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD009
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD009
7,800,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD 010
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD 010
1,820,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD011
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD011
7,800,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD012
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD012
3,900,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD013
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD013
5,200,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD014
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD014
3,900,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD015
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD015
1,560,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD016
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD016
1,820,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD017
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD017
1,300,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD018
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD018
1,300,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD019
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD019
1,820,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD020
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD020
1,300,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD021
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD021
1,300,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD022
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD022
1,300,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD023
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD023
1,820,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD024
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD024
3,120,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD025
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD025
1,300,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD026
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD026
3,120,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD027
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD027
3,900,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD028
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD028
1,560,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD029
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD029
4,680,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD030
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD030
7,800,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD031
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD031
1,300,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD032
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD032
1,300,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD033
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD033
3,900,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD034
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD034
1,300,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD035
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD035
1,820,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD036
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD036
1,560,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD037
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD037
1,300,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD038
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD038
2,340,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD039
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD039
1,560,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD040
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD040
2,600,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD041
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD041
2,340,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD042
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD042
2,340,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD043
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD043
1,300,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD044
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD044
3,900,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD045
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD045
1,820,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD046
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD046
2,340,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD047
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD047
810,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD048
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD048
3,120,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD049
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD049
1,300,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD050
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD050
3,900,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD051
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD051
4,680,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD052
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD052
2,080,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD053
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD053
3,900,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD054
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD054
3,900,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD055
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD055
2,080,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD056
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD056
1,560,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD057
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD057
1,300,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD058
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD058
5,340,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD059
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD059
3,900,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD060
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD060
2,600,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD061
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD061
1,560,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD062
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD062
10,400,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD063
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD063
2,080,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD053
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD053
3,900,000
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD033
HOA LAN HỒ ĐIỆP - HLHD033
3,900,000
Hoa lan hồ điệp. Không giống như hầu hết các loài hoa khác có cánh hoa hình tròn, hoa lan có cánh hoa theo dạng hình hình học. Không có gì là ngạc nhiên, những bông hoa xinh đẹp được sử dụng để chuyển tải thông điệp đặc biệt. Ý nghĩa của hoa lan hồ điệp : - Là biểu tượng của tình yêu mãnh liệt - Đại diện cho sự hoàn hảo và sắc đẹp của người phụ nữ - Thể hiện sự sang trọng, sung túc - Tượng trưng cho sự sinh sản - Trong phong thủy: Đem lại may mắn và tài lộc - Trong xăm hình: Đại diện cho vẻ đẹp và sự quyến rũ -