0

Kệ Hoa Chúc Mừng

HOA CHÚC MỪNG – KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT
HOA CHÚC MỪNG – KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT
3,200,000
HOA CHÚC MỪNG – PHÁT TÀI PHÁT LỘC
HOA CHÚC MỪNG – PHÁT TÀI PHÁT LỘC
2,900,000
HOA CHÚC MỪNG – THẮNG LỢI
HOA CHÚC MỪNG – THẮNG LỢI
2,300,000
HOA CHÚC MỪNG – SẮC VÀNG THÀNH CÔNG
HOA CHÚC MỪNG – SẮC VÀNG THÀNH CÔNG
2,900,000
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI CÁT
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI CÁT
2,500,000
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI HỒNG PHÁT
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI HỒNG PHÁT
2,300,000
HOA CHÚC MỪNG – TRƯỜNG THỊNH
HOA CHÚC MỪNG – TRƯỜNG THỊNH
2,800,000
HOA CHÚC MỪNG – CÁT TƯỜNG
HOA CHÚC MỪNG – CÁT TƯỜNG
1,900,000
HOA CHÚC MỪNG – THỊNH VƯỢNG
HOA CHÚC MỪNG – THỊNH VƯỢNG
3,100,000
HOA CHÚC MỪNG – HƯNG THỊNH
HOA CHÚC MỪNG – HƯNG THỊNH
1,800,000
HOA CHÚC MỪNG – PHÁT LỘC
HOA CHÚC MỪNG – PHÁT LỘC
1,400,000
HOA CHÚC MỪNG –  THÀNH CÔNG MỸ MÃN
HOA CHÚC MỪNG – THÀNH CÔNG MỸ MÃN
1,300,000
HOA CHÚC MỪNG – CHIẾN THẮNG
HOA CHÚC MỪNG – CHIẾN THẮNG
1,900,000
HOA CHÚC MỪNG – VƯƠN TẦM CAO MỚI
HOA CHÚC MỪNG – VƯƠN TẦM CAO MỚI
3,500,000
HOA CHÚC MỪNG – VẠN SỰ NHƯ Ý
HOA CHÚC MỪNG – VẠN SỰ NHƯ Ý
2,200,000
HOA CHÚC MỪNG – KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT 1
HOA CHÚC MỪNG – KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT 1
2,700,000
HOA CHÚC MỪNG – PHÁT TÀI PHÁT LỘC 1
HOA CHÚC MỪNG – PHÁT TÀI PHÁT LỘC 1
2,500,000
HOA CHÚC MỪNG – THẮNG LỢI 1
HOA CHÚC MỪNG – THẮNG LỢI 1
1,900,000
HOA CHÚC MỪNG – SẮC VÀNG THÀNH CÔNG  1
HOA CHÚC MỪNG – SẮC VÀNG THÀNH CÔNG 1
2,500,000
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI CÁT 1
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI CÁT 1
1,500,000
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI HỒNG PHÁT 1
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI HỒNG PHÁT 1
1,600,000
HOA CHÚC MỪNG – TRƯỜNG THỊNH 1
HOA CHÚC MỪNG – TRƯỜNG THỊNH 1
3,500,000
HOA CHÚC MỪNG – CÁT TƯỜNG 1
HOA CHÚC MỪNG – CÁT TƯỜNG 1
1,700,000
HOA CHÚC MỪNG – THỊNH VƯỢNG 1
HOA CHÚC MỪNG – THỊNH VƯỢNG 1
1,900,000
HOA CHÚC MỪNG – HƯNG THỊNH 1
HOA CHÚC MỪNG – HƯNG THỊNH 1
1,700,000
HOA CHÚC MỪNG – PHÁT LỘC 1
HOA CHÚC MỪNG – PHÁT LỘC 1
1,500,000
HOA CHÚC MỪNG –  THÀNH CÔNG MỸ MÃN 1
HOA CHÚC MỪNG – THÀNH CÔNG MỸ MÃN 1
1,300,000
HOA CHÚC MỪNG –  CHIẾN THẮNG 1
HOA CHÚC MỪNG – CHIẾN THẮNG 1
1,600,000
HOA CHÚC MỪNG –  VƯƠN TẦM CAO MỚI 1
HOA CHÚC MỪNG – VƯƠN TẦM CAO MỚI 1
2,500,000
HOA CHÚC MỪNG –  VẠN SỰ NHƯ Ý 1
HOA CHÚC MỪNG – VẠN SỰ NHƯ Ý 1
1,500,000
HOA CHÚC MỪNG – KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT 2
HOA CHÚC MỪNG – KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT 2
1,700,000
HOA CHÚC MỪNG – PHÁT TÀI PHÁT LỘC 2
HOA CHÚC MỪNG – PHÁT TÀI PHÁT LỘC 2
1,400,000
HOA CHÚC MỪNG – THẮNG LỢI 2
HOA CHÚC MỪNG – THẮNG LỢI 2
1,900,000
HOA CHÚC MỪNG – SẮC ĐỎ THÀNH CÔNG 2
HOA CHÚC MỪNG – SẮC ĐỎ THÀNH CÔNG 2
1,800,000
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI CÁT 2
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI CÁT 2
1,400,000
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI HỒNG PHÁT 2
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI HỒNG PHÁT 2
1,700,000
HOA CHÚC MỪNG - ĐẠI HỒNG PHÁT 3
HOA CHÚC MỪNG - ĐẠI HỒNG PHÁT 3
1,500,000
HOA CHÚC MỪNG - ĐẠI HỒNG PHÁT 3
HOA CHÚC MỪNG - ĐẠI HỒNG PHÁT 3
1,500,000
HOA CHÚC MỪNG - TRƯỜNG THỊNH 3
HOA CHÚC MỪNG - TRƯỜNG THỊNH 3
1,500,000
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI HỒNG PHÁT
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI HỒNG PHÁT
2,300,000
HOA CHÚC MỪNG – CÁT TƯỜNG 2
HOA CHÚC MỪNG – CÁT TƯỜNG 2
1,500,000
HOA CHÚC MỪNG – TRƯỜNG THỊNH 2
HOA CHÚC MỪNG – TRƯỜNG THỊNH 2
1,500,000
HOA CHÚC MỪNG – VƯƠN TẦM CAO MỚI
HOA CHÚC MỪNG – VƯƠN TẦM CAO MỚI
3,500,000
HOA CHÚC MỪNG – HƯNG THỊNH
HOA CHÚC MỪNG – HƯNG THỊNH
1,800,000
HOA CHÚC MỪNG – THỊNH VƯỢNG
HOA CHÚC MỪNG – THỊNH VƯỢNG
3,100,000
HOA CHÚC MỪNG – CÁT TƯỜNG
HOA CHÚC MỪNG – CÁT TƯỜNG
1,900,000
HOA CHÚC MỪNG – TRƯỜNG THỊNH
HOA CHÚC MỪNG – TRƯỜNG THỊNH
2,800,000
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI CÁT
HOA CHÚC MỪNG – ĐẠI CÁT
2,500,000
HOA CHÚC MỪNG – SẮC VÀNG THÀNH CÔNG
HOA CHÚC MỪNG – SẮC VÀNG THÀNH CÔNG
2,900,000
HOA CHÚC MỪNG – THẮNG LỢI
HOA CHÚC MỪNG – THẮNG LỢI
2,300,000
HOA CHÚC MỪNG – KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT
HOA CHÚC MỪNG – KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT
3,200,000

Kệ hoa chúc mừng, chúc mừng khai trương, khánh thành, khởi công…

Kệ hoa chúc mừng bao gồm tone màu đỏ, vàng và hồng  là 3 màu chính cơ bản được dùng rất nhiều theo sự thịnh vượng và theo phong thủy. Ba màu này được xem là 3 màu may mắn nhất, thích hợp cho những dịp chúc mừng, phục vụ các dịp khai trương, khánh thành, tổ chức sự kiện và trong các dịp lễ quan trọng khác.…và nó còn tượng trưng sức mạnh, sự thịnh vượng và sự phát triển bền vững.

Những kệ hoa chúc mừng đã được Hoa Tươi Bảo Châu chọn lọc rất tỉ mỉ về hoa, cũng như phong cách thiết kế phù hợp với xu thế hiện đại ngày nay, và qua những kệ hoa chúc mừng này thể hiện sự uy tín của chúng tôi và Quý Khách Hàng cá nhận và doanh nghiệp.

Cũng vì vậy Hoa Tươi Bảo Châu luôn nhận được sự tin tưởng từ phía khách hàng, đặc biệt là các cá nhân, doanh nghiệp đã tin yêu giao cho chúng tôi nhiệm vụ thiết kế hoa cho những dịp chúc mừng phục vụ các dịp khai trương, khánh thành, tổ chức sự kiện và trong các dịp lễ quan trọng khác.